Juf Laurien en juf Jolien,  1ste leerjaar

Juf Katrien,  2e leerjaar

Juf Katrijn,  3e leerjaar

Juf Wendy en juf Deborah,  4e leerjaar

Juf Karina en meester Christophe,  5e leerjaar

Juf Annelies en meester Christophe,  6e leerjaar