De schooluren

Maandag:       8u30-12u05 en 13u30-15u25
Dinsdag:         8u30-12u05 en 13u30-15u25
Woensdag:     8u30-12u05
Donderdag:   8u30-12u05 en 13u30-15u25
Vrijdag:          8u30-12u05 en 13u30-15u25

Maaltijden en drank

Bij ons op school wordt er permanent water ter beschikking gesteld. Als leerlingen
meer drinken, moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. Dit actiepunt gaat dus hand in hand met een drink- en plasbeleid op school.
Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school stimuleert leerlingen tot een gezonde keuze. Als tussendoortje vragen we om enkel groenten of fruit mee te brengen naar school.
Warme maaltijden (soep, hoofdgerecht en nagerecht), soep of fruitsap zijn tegen betaling te verkrijgen op school
Huidige prijzen maaltijden en drank
Kleuters           € 2,60
Lagere school € 3,10
Soep                 € 0,50
Fruitsap          € 0,50

Schoolraad GO! basisschool De Rozen

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit drie leden verkozen door en uit het personeel; twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; drie leden verkozen door en uit de ouders;
de directeur van de school.
Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
De huidige leden van de schoolraad zijn:
Pieter De Gryze, Katrien Van Hemelryck, Dorothy Forcez vanuit het personeel.
Carine De Vylder, Melvin Barnes en Ingrid Peck vanuit de ouders, Piet Van der Sypt en Sven Poppe als gecoöpteerde leden, Nell De Gendt als directeur.
De huidige voorzitter van de schoolraad is Sven Poppe.

Oudervereniging GO! basisschool De Rozen

De oudervereniging bestaat uit een aantal geëngageerde ouders die de schoolactiviteiten op een positieve manier willen ondersteunen door een aantal activiteiten mee te organiseren en een handje toe te steken tijdens andere activiteiten
(schoolfeest, ouderfeest, …) en bij de algemene schoolwerking (fietsbegeleiding, luizencontrole, activiteiten in de klas, …).
De oudervereniging en de directie wisselen ook gedachten uit rond vooraf bepaalde items. De directie neemt de adviezen mee in haar beslissingen.