Onze school voorziet voor- en naschoolse opvang op school.
’s Ochtends van 7 uur tot aan de start van de schooltijd.
Na school tot 18 uur (ook op woensdag).

Tarieven:

Er wordt 1€ per begonnen half uur aangerekend in de voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

Op woensdagnamiddag en op kindvrije dagen geldt een andere betalingsregeling:
< 3 uur:              1€ per begonnen half uur
=3 en <5 uur:   6€
=5 en <8 uur:   10€
=8 uur:              15€

Er wordt 25% korting verrekend indien 2 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin tegelijkertijd opgevangen worden.
Bij laattijdig afhalen zal, zonder voorafgaande verwittiging vanuit de school, een extra kost aangerekend worden van 2€ per begonnen schijf van 10 minuten.